Stichting Groeneveld

De Stichting Groeneveld wil huidige en toekomstige generaties bewust maken van de betekenis van natuur en landschap en de ontwikkeling van recreatie en cultuur in de groene ruimte. Bovendien wil de Stichting het debat bevorderen over de verschillende vormen van gebruik van het landelijk gebied.

Sinds 2000 reikt de Stichting Groeneveld de Groeneveldprijs uit aan een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor het debat over natuur en landschap in Nederland. De Groeneveldprijs ging naar: Geert Mak, Koos van Zomeren, het echtpaar Harrison, Matthijs Schouten, Jared Diamond, Willem Overmars, Frans van der Hoff , Benny Jolink, Louise Fresco, Auke van der Woud, Willem van Toorn, John Berger, Tracy Metz en de Groene redactie van dagblad Trouw.

Groeneveldprijs 2015 voor Wouter Helmer
Op 18 september ontving Wouter Helmer de Groenveldprijs 2015. Na het in ontvangst nemen van de prijs sprak Wouter de Groeneveldlezing uit. De jury van de Groenveldprijs noemt Wouter Helmer een grondlegger van de moderne ecologie, een briljant en verbindend denker en een goed communicator. Het volledige juryrapport en de Groeneveldlezing is hieronder te lezen, of download juryrapport en lezing: Sami c’est moi?

Bestuur Stichting Groeneveld

Dhr. W.T. van Gelder

Dhr. J.H. Kuper (penningmeester)

Mw. L. ten Houten (secretaris)

Dhr. H.J. Achterhuis

Dhr H.K.M. Lugtmeijer

Dhr. G.J. Borger

Dhr. R. Mooren

Dhr. M.G.C. Schouten

Dhr. D. Sijmons

 

Vrienden van

Als Vriend van de Stichting Groeneveld steunt u de activiteiten van het Kasteel.

 

Kasteel Groeneveld | Groeneveld 2 | 3744 ML Baarn | T 035 5420446 | F 035 5421819 | groeneveld@staatsbosbeheer.nl