In aantocht: Fiep Fiep Hoera! – de natuur van Fiep Westendorp (22 april)

fiep campagne

In voorbereiding! ‘Fiep Fiep Hoera! –  de natuur van Fiep Westendorp’. Kasteel Groeneveld viert in april de honderdste verjaardag van Fiep Westendorp met de openstelling van een bijzondere tentoonstelling voor jong en oud. Juist het werk waar Fiep Westendorp de natuur laat spreken, heeft een plek in deze expositie. Op dit moment werkt Kasteel Groeneveld op zolder hard

Heelmeesters – ‘Natuur als genezer en natuur als ziekmaker’

heelmeesters

Het reizende kunstproject ‘Heelmeesters’ vindt haar eindstation in Kasteel Groeneveld. Zestien gerenommeerde kunstenaars gingen in gesprek met praktiserende en onderzoekende heelmeesters. Deze gesprekken waren de inspiratie voor de kunstwerken die daaruit voortvloeiden. De kunstwerken zijn dankzij de verschillende invalshoeken en disciplines heel divers, maar vormen samen toch duidelijk een geheel. Deze tentoonstelling is t/m 29

Verwacht 11 februari: Hannah Schubert – Tweede natuur

tweede natuur

Nederland kent honderden langdurig leegstaande gebouwen. De expositie ‘Tweede Natuur’ toont de potentie van het onbedwingbare karakter van de natuur, en hoe dit kan worden ingezet om een ‘gefaald’ gebouw langzaam te transformeren naar een landschap. De tentoonstelling gaat over tijd, verval en groei, over het celebreren van vergankelijkheid in plaats van deze te ontkennen.

De elementen – in foto’s en poëzie

Rene Bakker

Onder de titel ‘De elementen’ toont René Bakker foto’s die direct of indirect verband houden met de vier elementen: water, aarde, lucht en vuur.  Ze gaan vergezeld van dichtregels uit werk van Hans Tentije, Frans Budé, Willem van Toorn en Mark Boog, de vier dichters met wie Bakker op dit thema vier bijzondere kunstenaarsboeken maakte, uitgegeven

Kasteel Groeneveld | Groeneveld 2 | 3744 ML Baarn | T 035 5420446 | F 035 5421819 | groeneveld@staatsbosbeheer.nl