Nederland is een feest – Een speelzolder boordevol spellen

charlotte dematons koningsdag

De spannende zolder van Kasteel Groeneveld is tot en met eind december 2016 omgetoverd tot één grote speelplaats, speciaal voor de nieuwe tentoonstelling Nederland is een feest!. Diverse prenten uit het boek ‘Nederland’ van Charlotte Dematons zijn uitvergroot en vormen de basis voor de spellen op zolder. Zo kun je twister spelen in Den Haag, dieren vangen

De elementen – in foto’s en poëzie

Rene Bakker

Onder de titel ‘De elementen’ toont René Bakker foto’s die direct of indirect verband houden met de vier elementen: water, aarde, lucht en vuur.  Ze gaan vergezeld van dichtregels uit werk van Hans Tentije, Frans Budé, Willem van Toorn en Mark Boog, de vier dichters met wie Bakker op dit thema vier bijzondere kunstenaarsboeken maakte, uitgegeven

Jan Jaap Stigter

1200

Jan Jaap Stigter werkt meestal op klein formaat. Hij is thuis in meerdere technieken en maakt olieverfschilderijen, tekeningen, collages en assemblages. Hoofdonderwerp in zijn werken zijn vogels. Kenmerkend voor Stigter is de vervreemdende sfeer, waarin vogels groter dan in werkelijkheid in verlaten landschappen zijn geplaatst; soms alleen en soms in dialoog met elkaar. Het werk

Jan J. Schonk – Landschappen

schonk 750x540

Het voornaamste werkterrein van de schilder Jan J. Schonk is de Eempolder. Al vanaf zijn jeugd werd hij aangetrokken door de grote open ruimte. Ook de fascinatie door de effecten van de wind op het leven in het open land laat hem niet los. Steeds verder trekt hij de polder in om te onderzoeken hoe

Kasteel Groeneveld | Groeneveld 2 | 3744 ML Baarn | T 035 5420446 | F 035 5421819 | groeneveld@staatsbosbeheer.nl